Generalforsamling i Jazz6000

Pris & Billet
Pris - medlem: 0 kr.
Pris - under 25 år eller studiekort: 0 kr.
Pris - ikke medlem: 0 kr.
24-02-2016, kl. 17:00

Jazz6000 inviterer hermed vores medlemmer til den årlige generalforsamling onsdag d. 24. februar kl 17 på Godset.
Du får en enestående mulighed for at høre om året der er gået og om planerne for 2016. Du har mulighed for at stille spørgsmål og evt. stille op til bestyrelsen i det kommende år.

Efter det formelle møde vil der være tid til den sociale del, hvor du både kan møde bestyrelsen og andre medlemmer under afslappede former.
Vi byder på mad og drikke under mødet, du skal blot melde dig til hos: Karsten Bech, telefon 2251 0915, mail: formand@jazz6000.dk senest søndag d. 21 februar.

Efter generalforsamling er der koncert med det unge mundharpetalent, Mathias Heise og hans Quadrilllion.

Dagsorden for generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forslag. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 22. februar
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

På bestyrelsen vegne.

Pris & Billet
Pris - medlem: 0 kr.
Pris - under 25 år eller studiekort: 0 kr.
Pris - ikke medlem: 0 kr.

Jazzklub i Kolding