Jakob Davidsen Mangfoldighed

feat. Iain Ballamy

Pris & Billet
Pris - medlem: 80 kr.
Pris - under 25 år eller studiekort: 40 kr.
Pris - ikke medlem: 120 kr.
01-10-2009, kl. 20:00

Pris & Billet
Pris - medlem: 80 kr.
Pris - under 25 år eller studiekort: 40 kr.
Pris - ikke medlem: 120 kr.

Jazzklub i Kolding